Regulamin promocji „Darmowa Wysyłka od 299zł”

  1. Organizatorem Promocji jest Sklep internetowy LustShop.pl, dostępny pod adresem internetowym www.lustshop.pl (dalej zwane jako „Sklep”), prowadzony przez Łukasza Bogaczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 749-199-53-54, REGON 160378527 (dalej zwane jako „Organizator”).
  2. Promocja obowiązuje od 16 czerwca 2021 roku do odwołania wyłącznie dla zamówień realizowanych z dostawą pod adres na terenie Polski.
  3. Promocja dotyczy dostawy dla zamówień o minimalnej wartości 299zł przy wyborze płatności w formie przedpłaty (płatność przed wysyłką lub formuła zakupowa Twisto).
  4. Promocja nie obowiązuje dla produktów z kategorii „Bilety, zaproszenia i vouchery”.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Klienta, który dokonał Zamówienia, informując o zmianie lub zakończeniu Promocji na stronie Sklepu.
  6. Reklamacje wynikające z Regulaminu Promocji należy kierować na adres siedziby Organizatora lub na adres poczty elektronicznej shop@lustshop.pl. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.