Regulamin akcji „Voucher Bon Prezentowy Lustshop”

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej zwane jako „Klient”) i określa zasady korzystania z produktu „Voucher Bon Prezentowy Lustshop” (dalej zwane jako „Voucher”).
 2. Wydawcą Vouchera jest Sklep internetowy LustShop.pl, dostępny pod adresem internetowym www.lustshop.pl (dalej zwane jako „Sklep”), prowadzony przez Łukasza Bogaczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 749-199-53-54, REGON 160378527 (dalej zwane jako „Wydawca”). 
 3. Voucher uprawnia wyłącznie do zakupu towarów oferowanych w Sklepie Wydawcy. Wyjątek stanowią produkty z kategorii „Bilety, zaproszenia i vouchery”, których nie można zakupić z użyciem Vouchera. 
 4. Voucher może zostać wykorzystany do dnia określonego na Voucherze.
 5. Jakiekolwiek środki, do skorzystania z których uprawnia Voucher zakupiony przez Klienta nie podlegają zwrotowi, bądź wymianie na gotówkę.
 6. Środki, do skorzystania z których uprawnia Voucher zakupiony przez Klienta nie mają zastosowania do kosztów wysyłki, chyba że wartość zamówienia uprawnia Klienta do skorzystania z darmowej wysyłki.
 7. Voucher stanowi indywidualny kod rabatowy na kwotę określoną na Voucherze, a kod ten zostanie przesłany na podany w zamówieniu przez Klienta adres poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od zaksięgowania środków na koncie bankowym Wydawcy.
 8. W przypadku złożenia zamówienia na kwotę niższą niż środki, do skorzystania z których uprawnia Voucher, po potwierdzeniu zamówienia na podany w zamówieniu przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie przesłany kod rabatowy o wartości pozostałych środków do skorzystania z których uprawnia Voucher, do wykorzystania na następne zakupy w Sklepie Wydawcy.
 9. Zamówienie złożone na kwotę wyższą niż środki, do skorzystania z których uprawnia Voucher, wymaga dopłaty, zgodnie z warunkami płatności zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego i na stronie Płatności.
 10. Produkty zakupione z wykorzystaniem środków z Vouchera w Sklepie Wydawcy podlegają tym samym zasadom odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia niezgodności towaru z umową, jak w przypadku pozostałych Produktów oferowanych w Sklepie Wydawcy.
 11. Voucher jest wydawany na okaziciela. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie Vouchera i jego bezpieczeństwo. Voucher nie podlega wymianie na nowy w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.
 12. Voucher nie może być wykorzystywany w jakichkolwiek celach marketingowych lub promocyjnych dla towarów lub usług wprowadzonych do obrotu przez podmioty trzecie inne niż Wydawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
 13. Zakup i/lub użycie Vouchera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności, które są udostępnione do wiadomości Klienta w Sklepie Wydawcy.