Regulamin akcji promocyjnej „Kupon Rabatowy PRIVE”

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej zwane jako „Klient”) i określa zasady korzystania z promocji „Kupon Rabatowy PRIVE” (dalej zwane jako „Kupon Rabatowy”).
 2. Wydawcą Kuponu Rabatowego jest Sklep internetowy LustShop.pl, dostępny pod adresem internetowym www.lustshop.pl (dalej zwane jako „Sklep”), prowadzony przez Łukasza Bogaczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 749-199-53-54, REGON 160378527 (dalej zwane jako „Wydawca”).
 3. Kupon Rabatowy uprawnia wyłącznie do zniżki na zakupy towarów oferowanych w Sklepie Wydawcy. Wyjątek stanowią produkty z kategorii „Bilety, zaproszenia i vouchery”, których nie można zakupić z użyciem Kuponu Rabatowego.
 4. Kupon Rabatowy może zostać wykorzystany do dnia określonego na Kuponie Rabatowym.
 5. Jakiekolwiek środki, do skorzystania z których uprawnia Kupon Rabatowy nie podlegają zwrotowi, bądź wymianie na gotówkę.
 6. Środki, do skorzystania z których uprawnia Kupon Rabatowy nie mają zastosowania do kosztów wysyłki, chyba że wartość zamówienia uprawnia Klienta do skorzystania z darmowej wysyłki.
 7. Kupon Rabatowy stanowi indywidualny kod rabatowy na zniżkę procentową bądź kwotową określoną na Kuponie Rabatowym.
 8. Produkty zakupione z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego w Sklepie Wydawcy podlegają tym samym zasadom odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia niezgodności towaru z umową, jak w przypadku pozostałych Produktów oferowanych w Sklepie Wydawcy.
 9. Kupon Rabatowy jest wydawany na okaziciela. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie Kuponu Rabatowego i jego bezpieczeństwo. Kupon Rabatowy nie podlega wymianie na nowy w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia.
 10. Kupon Rabatowy może być wykorzystywany w celach marketingowych lub promocyjnych dla towarów lub usług wprowadzonych do obrotu przez podmioty trzecie inne niż Wydawca, wyłącznie za uprzednią zgodą Wydawcy.
 11. Użycie Kuponu Rabatowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego, Polityki Prywatności, które są udostępnione do wiadomości Klienta w Sklepie Wydawcy.