Polityka prywatności

Niniejszą Politykę Prywatności stworzyliśmy tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. („RODO”).

 1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym www.LustShop.pl jest:
  BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK z siedzibą w Ostrożnicy, ul. Kościelna 10, Ostrożnica (kod pocztowy: 47–280), wpisaną do wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 
NIP: 749-199-53-54, REGON: 160378527
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.LustShop.pl jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Konsument w celu realizacji zamówienia przekazuje następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych następującym procesorom danych osobowych:
  1. w sposób zaszyfrowany do firmy obsługującej nasze serwery:  So you Start, OVH Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000220286, REGON: 933029040, NIP: 899-25-20-556, ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław;
  2. operatorowi logistycznemu Apaczka, R2G Polska Sp. z o.o., ul. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, NIP: 7010194877, REGON: 141963798;
  3. do firmy obsługującej księgowość: Biuro Podatkowe “AL-MIR” Alina Mirkiewicz, ul. Dąbrowszczaków 3i, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7491248462, REGON: 160134386;
  4. do celów realizacji płatności natychmiastowych: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
  5. do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  6. do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  7. Do usługi Google Analytics w celu prowadzenia analizy statystycznej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w §5 ust. 4, 5 i 6, przekazywane dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1.  PayPro S.A.
  2. ING Bank Śląski S.A.
  3. Twisto Polska Sp. z o.o.
 7. Nasz sklep może w sposób automatyczny profilować, tzn. oceniać i przewidywać Twoje potrzeby zakupowe (wyświetlanie ostatnio oglądanych produktów w obrębie sklepu). W tym celu korzystamy z wewnętrznych systemów przetwarzających dane.
 8. Ta strona wykorzystuje pamięć podręczną, aby ułatwić szybszy czas reakcji i lepsze wrażenia użytkownika. Buforowanie potencjalnie przechowuje duplikat każdej strony internetowej, która jest wyświetlana na tej stronie. Wszystkie pliki pamięci podręcznej są tymczasowe i nigdy nie są dostępne dla osób trzecich, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do uzyskania pomocy technicznej od dostawcy wtyczek pamięci podręcznej. Pliki pamięci podręcznej wygasają zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora witryny, ale mogą być łatwo usunięte przez administratora przed ich naturalnym wygaśnięciem, jeśli to konieczne.
 9. Dane osobowe są przechowywane w systemie magazynowo-sprzedażowym WooCommerce i na serwerze opisanym w pkt. 5. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania.
 10. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje szyfrowany dostęp do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe (SSL, VPN).
 11. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody na ich przetwarzanie, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 13. W celu pobrania swoich danych osobowych lub ich całkowitego usunięcia skorzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego lub prześlij e-mail z Twojego adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w naszym systemie pod adres shop@lustshop.pl.
 14. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w odpowiednio zabezpieczonym, wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieporządanych.
 15. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Sklep internetowy www.LustShop.pl może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, aby dostosować wyświetlanie strony. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
 17. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:
  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01
  kancelaria@giodo.gov.pl
  Adres Infolinii UOKiK:
  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
  tel. 801 440 220, tel. 22 290 89 16
  uokik@uokik.gov.pl
  pon–pt w godz. 8:00 – 18:00
 18. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BLACK SUN ŁUKASZ BOGACZEK, ul. Kościelna 10, 47–280 Ostrożnica.
 19. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: shop@lustshop.pl
 20. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
Wersja dokumentu: privacy-25012020-v1

Cookies

 1. Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  2. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  3. do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome:
 https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
 8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 9. Przepisy na ciasteczka wg Malwiny można uzyskać kontaktując się drogą e-mailową.
Wersja dokumentu: cookies-12082018-v1.3

Czuję się osaczony i nie chcę być śledzony!

Zalecamy instalację dobrego filtra antyreklamowego – tego typu rozwiązania mają z reguły wbudowane dość skuteczne mechanizmy blokujące możliwość śledzenia. Możesz też zainstalować oficjalny dodatek do przeglądarki do Google, który blokuje działanie Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout